Logo Kanton Bern / Canton de BerneDirection de l’instruction publique et de la culture

Shqip (Albanais)

Video

I gatshëm/e gatshme për kopshtin e fëmijëve

Prêt pour l'école enfantine

Shkarko

Kopshti i fëmijëve

Ecole enfantine

Shkarko

Loja dhe të mësuarit

Jouer et apprendre

Video

Shkolla e detyrueshme fillore

Ecole obligatoire

Shkarko

Duke u rritur shumëgjuhësh – Fletushkë për mësimin në gjuhën dhe kulturën e prejardhjes [HSK]

Grandir dans un univers multilingue – Guide LCO

Shkarko

Partager